Pracownia Elektryczności

Informacje zamieszczone tutaj, w założeniu, mają być dodatkowym źródłem informacji dla studentów odbywających kurs z fizyki na pracowniach Katedry Fizyki SGGW.

UWAGA! Duże zmiany w Pracowniach Fizycznych Katedry Fizyki SGGW

Konsultacje z pracownikami Katedry Fizyki SGGW

PLIKI DO POBRANIA DLA STUDENTÓW SGGW

ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW I ICH NIEPEWNOŚCI, plik PDF

SCHEMAT OPRACOWANIA, plik PDF

SPIS ĆWICZEŃ ORAZ ZAGADNIEŃ, plik PDF

WYMAGANIA, plik PDF

PODSTAWOWE STAŁE FIZYCZNE, WIĘCEJ O STAŁYCH FIZYCZNYCH

Podręcznik e-Learningowy z fizyki

Laboratorium nr 2, pok. nr 38A i 38B

Ćwiczenia w pracowni:

228 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie stosunku Cp/Cv dla powietrza

————————————————————————————


240 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie przewodności właściwej elektrolitów

————————————————————————————


241 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie ładunku elektronu na podstawie charakterystyki złącza p-n

————————————————————————————


242 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone’a

————————————————————————————


243 – instrukcja ćwiczenia: Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika

————————————————————————————


244 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora

————————————————————————————


247 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie równoważnika chemicznego miedzi za pomocą elektrolizy

————————————————————————————


252 – instrukcja ćwiczenia: Badanie transformatora


————————————————————————————

254 – instrukcja ćwiczenia: Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora