Pracownia Elektryczności

Informacje zamieszczone tutaj, w założeniu, mają być dodatkowym źródłem informacji dla studentów odbywających kurs z fizyki na pracowniach Katedry Fizyki i Biofizyki SGGW.

UWAGA! Duże zmiany w Pracowniach Fizycznych Katedry Fizyki i Biofizyki SGGW

Regulamin pracowni fizycznej Katedry Fizyki i Biofizyki 30 h i 45 h (aktualizacja 12 luty 2019)

Oświadczenie BHP

Konsultacje z pracownikami Katedry Fizyki i Biofizyki SGGW

PLIKI DO POBRANIA DLA STUDENTÓW SGGW

ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW I ICH NIEPEWNOŚCI, plik PDF

SPIS ĆWICZEŃ ORAZ ZAGADNIEŃ, plik PDF

PODSTAWOWE STAŁE FIZYCZNE

Podręcznik e-Learningowy z fizyki

Laboratorium nr 2, pok. nr 38A i 38B

Ćwiczenia w pracowni:

228 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie stosunku Cp/Cv dla powietrza

————————————————————————————

 

240 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie przewodności właściwej elektrolitów

————————————————————————————

 

241 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie ładunku elektronu na podstawie charakterystyki złącza p-n

————————————————————————————

 

242 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone’a

————————————————————————————

 

243 – instrukcja ćwiczenia: Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika

————————————————————————————

 

244 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora

————————————————————————————

 

247 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie równoważnika chemicznego miedzi za pomocą elektrolizy

————————————————————————————

 

252 – instrukcja ćwiczenia: Badanie transformatora

 

————————————————————————————

254 – instrukcja ćwiczenia: Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora