Granty

Realizowane granty w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii, SGGW
(w kolejności uzyskania finansowania)

Grant Sonata Bis 9

Wpływ leków, białek mitochondrialnych i biomarkerów miRNA chorób neurodegeneracyjnych na dynamikę i konwersję mitochondriów badanych za pomocą nowych wielofunkcyjnych urządzeń mikroprzepływowych.

NCN (2020-2024)

Kierownik: dr hab. Sławomir Jakieła

————————————–

Grant MINIATURA 2

Badanie transportu jonów i wody przez nabłonek oskrzelikowy w gradientach osmotyczntch – badanie patomechanizmu mukowiscydozy. 2018/02/X/NZ4/00304

NCN (2018-2019)

Kierownik: dr inż. Mirosław Zając

————————————–

Grant OPUS 13

Biosensory oparte o egzosomy – nowe narzędzia w badaniach przesiewowych i diagnostyce raka oraz system do celowego dostarczania leków. 2017/25/B/ST4/01362

NCN (2018-2021)

Kierownik: dr hab. Magdalena Stobiecka

————————————–

Grant OPUS 11 -Konsorcjum IBD, SGGW, UAM

Flawonoidy kardioprotekcyjne: nowe regulatory mitochondrialnych kanałów
potasowych? 2016/21/B/NZ1/02769
NCN (2017-2020)

Kierownik: dr hab. Piotr Bednarczyk

———————————-

Grant Opus 8

Diagnostyka oparta na pomiarach oporu hydrodynamicznego: Opis ruchu kropli w mikrokanałach jako kierunek rozwoju szybkich, tanich i użytecznych testów diagnostycznych. 2014/15/B/ST4/04955
NCN (2015-2018)

Kierownik: dr hab. Sławomir Jakieła