Mirosław Zając

dr inż. Mirosław Zając
Adiunkt
Instytut Biologii
Katedra Fizyki i Biofizyki
e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 17B, 02-776 Warszawa
tel. +48 22 593 86 21

2018: doktor nauk medycznych: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, tytuł pracy doktorskiej: „Jednoczesny pomiar transportu wielu jonów przez warstwę ludzkich komórek nabłonka oskrzelikowego linii 16HBE14o- – badanie mechanizmu patogenezy mukowiscydozy”.

2009: magister inżynier: Politechnika Wrocławska, Biotechnologia (Biotechnologia farmaceutyczna i bioinformatyka), tytuł pracy magisterskiej: „Wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i zarodników grzybów na produkcję cytokin w ludzkich komórkach płuc, in vitro„. Badania wykonano w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Materiały dla studentów:

Biofizyka BIOFIZYKA LISTA 1Biofizyka Lista 2A