Pracownia Współczesnych Pomiarów

Informacje zamieszczone tutaj, w założeniu, mają być dodatkowym źródłem informacji dla studentów odbywających kurs z fizyki na pracowniach Katedry Fizyki i Biofizyki SGGW.

UWAGA! Duże zmiany w Pracowniach Fizycznych Katedry Fizyki i Biofizyki SGGW

Regulamin pracowni fizycznej Katedry Fizyki i Biofizyki 30 h i 45 h (aktualizacja 12 luty 2019)

Oświadczenie BHP

Konsultacje z pracownikami Katedry Fizyki i Biofizyki SGGW

PLIKI DO POBRANIA DLA STUDENTÓW SGGW

ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW I ICH NIEPEWNOŚCI, plik PDF

SPIS ĆWICZEŃ ORAZ ZAGADNIEŃ, plik PDF

PODSTAWOWE STAŁE FIZYCZNE

Podręcznik e-Learningowy z fizyki

Laboratorium nr 1, pok. nr 37A i 37B

Ćwiczenia w pracowni:

107 – instrukcja ćwiczenia: Przemiany gazowe

————————————————————————————

 

114 – instrukcja ćwiczenia: Zderzenia — zmiana pędu ciała i popęd siły

————————————————————————————

 

119 – instrukcja ćwiczenia: Ruch harmoniczny prosty masy na sprężynie

————————————————————————————

 

123 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą ostygania

————————————————————————————

 

133 – instrukcja ćwiczenia: Interferencja fal akustycznych – dudnienia

————————————————————————————

 

140 – instrukcja ćwiczenia: Sprawdzanie prawa Ohma

————————————————————————————

 

145 – instrukcja ćwiczenia: Obwody RLC

————————————————————————————

 

146 – instrukcja ćwiczenia: Badanie diody półprzewodnikowej

————————————————————————————

 

158 – instrukcja ćwiczenia: Badanie zjawiska dyfrakcji na pojedynczej i podwójnej szczelinie

————————————————————————————

 

159 – instrukcja ćwiczenia: Badanie pochłaniania promieniowania jądrowego