Pracownia Współczesnych Pomiarów

Informacje zamieszczone tutaj, w założeniu, mają być dodatkowym źródłem informacji dla studentów odbywających kurs z fizyki na pracowniach Katedry Fizyki SGGW.

UWAGA! Duże zmiany w Pracowniach Fizycznych Katedry Fizyki SGGW

Konsultacje z pracownikami Katedry Fizyki SGGW

PLIKI DO POBRANIA DLA STUDENTÓW SGGW

ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW I ICH NIEPEWNOŚCI, plik PDF

SCHEMAT OPRACOWANIA, plik PDF

SPIS ĆWICZEŃ ORAZ ZAGADNIEŃ, plik PDF

WYMAGANIA, plik PDF

PODSTAWOWE STAŁE FIZYCZNE, WIĘCEJ O STAŁYCH FIZYCZNYCH

Podręcznik e-Learningowy z fizyki

Laboratorium nr 1, pok. nr 37A i 37B

Ćwiczenia w pracowni:

107 – instrukcja ćwiczenia: Przemiany gazowe


————————————————————————————


114 – instrukcja ćwiczenia: Zderzenia — zmiana pędu ciała i popęd siły

————————————————————————————


119 – instrukcja ćwiczenia: Ruch harmoniczny prosty masy na sprężynie

————————————————————————————


123 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą ostygania

————————————————————————————


133 – instrukcja ćwiczenia: Interferencja fal akustycznych – dudnienia

————————————————————————————


140 – instrukcja ćwiczenia: Sprawdzanie prawa Ohma

————————————————————————————


145 – instrukcja ćwiczenia: Obwody RLC

————————————————————————————


146 – instrukcja ćwiczenia: Badanie diody półprzewodnikowej

————————————————————————————


158 – instrukcja ćwiczenia: Badanie zjawiska dyfrakcji na pojedynczej i podwójnej szczelinie

————————————————————————————


159 – instrukcja ćwiczenia: Badanie pochłaniania promieniowania jądrowego