Oferta współpracy

Katedra Fizyki i Biofizyki, Instytut Biologii, SGGW oferuje możliwość współpracy naukowej. Zajmujemy się głównie: transportem jonów, wykorzystując techniki elektrofizjologiczne badamy właściwości biofizyczne i farmakologiczne kanałów jonowych, opracowujemy biosensory, badamy nanoprzepływy, zajmujemy się biofizyką komórki (głównie produkcją ATP – czytnik płytek oraz oddychaniem komórkowym – Oxygraph/Oroboros).

Prosimy o kontakt: piotr_bednarczyk@sggw.pl