Dokumenty

Dokumenty dla pracowników
Katedry Fizyki i Biofizyki, SGGW

Afiliacje

EN:
Department of Physics and Biophysics, Institute of Biology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

PL:
Katedra Fizyki i Biofizyki, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zamówienia

ADRESY PL i EN

Socjalne

Sekcja Socjalna

PODANIE O URLOP WYPOCZYNKOWY

GRUSZA – podanie o dofinansowanie wypoczynku (data zamieszczenia 4.03.2020)

Wniosek – wyjazdy zagraniczne (data zamieszczenia 12.02.2011)

 

Dydaktyka

Regulamin studiów z dnia 26 kwietnia 2019 roku

ARKUSZ OCEN STUDIA DZIENNE

Oświadczenie BHP

SPIS ĆWICZEŃ semestr ZIMOWY 2012/2013

Ankieta oceny studenckiej

Karty wzorów na egzamin z matematyki, biologii, chemii i fizyki

 

Nauka

BIBLOTEKA SGGW – PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW SGGW

Inne

zdjęcie zespołu Katedry Fizyki, SGGW w 2013