Pracownicy

Katedra Fizyki i Biofizyki
Instytut Biologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Budynek nr 34
Fax: (22) 5938619, e-mail: skrzynka_ib-kfb@sggw.edu.pl

  • Kierownik Katedry

Dr hab. Piotr BEDNARCZYK, prof. SGGW
Tel.: (22) 5938620, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 74

Zespół

Prof. dr hab. Krzysztof DOŁOWY
Tel.: (22) 5938610,e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 68

——————————————

Dr hab. Piotr ZIELONKA, prof. SGGW
Tel.:  (22) 5938628, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 79

——————————————

Dr hab. Sławomir JAKIEŁA, adiunkt
Tel.: (22) 5938626, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 78

——————————————

Dr hab. Magdalena STOBIECKA, adiunkt
Tel.: (22) 5938614, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Przyziemie, pok. nr 0/56

——————————————

Dr hab. inż. Renata TOCZYŁOWSKA-MAMIŃSKA, adiunkt
Tel.: (22) 5938622, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 76

——————————————

Dr Joanna BUJAK, adiunkt
Tel.: (22) 5938615, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Przyziemie, pok. nr 0/58

——————————————

Dr Mirosław DOLATA, adiunkt
Tel.: (22) 5938626, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 78

——————————————

Dr Beata DWORAKOWSKA, adiunkt
Tel.: (22) 5938621, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 75

—————————————–

Dr Agnieszka ŁUKASIAK, adiunkt
Tel.: (22) 5938624, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 77

——————————————

Dr Magdalena MUCHOROWSKA, adiunkt dyd.
Tel.: (22) 5938623, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 77

—————————————–

Dr Anna SEKRECKA-BELNIAK, adiunkt
Tel.: (22) 5938622, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 76

——————————————

Dr inż. Mirosław ZAJĄC, adiunkt
Tel.: (22) 5938621, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 75

—————————————–

Anna OLEKSIEWICZ, specjalista naukowo-techniczny
Tel.: (22) 5938611, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 69

—————————————–

Lic. Paweł KSIĄŻKA, pracownik naukowo-techniczny
Tel.: (22) 5938629, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 17A

—————————————–

Dr Ewelina KALWARCZYK, adiunkt bad.
Tel.: (22) 5938618, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 17B

——————————————

Mgr Katarzyna RATAJCZAK, doktorantka
Tel.: (22) 5938618, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 17B

——————————————

Mgr inż. Karolina SKŁODOWSKA-JAROS, doktorantka
Tel.: (22) 5938618, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 17B

——————————————

Mgr Adrianna DĄBROWSKA, doktorantka
Tel.: (22) 5938615, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Przyziemie, pok. nr 0/58

——————————————

Mgr inż. Damian WOŹNICA, doktorant
Tel.: (22) 5938618, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 17B

———————————————————————————-

Pracownia 0/38
Tel.: (22) 5938578
Przyziemie, pok. nr 0/38

Pracownia 43
Tel.: (22) 5938616
Parter, pok. nr 43A

Pokój przygotowawczy 40
Tel.: (22) 5938613
Parter, pok. nr 40