Pracownicy

Katedra Fizyki i Biofizyki
Instytut Biologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Budynek nr 34
Fax: (22) 5938619, e-mail: skrzynka_ib-kfb@sggw.edu.pl

  • Kierownik Katedry

Dr hab. Piotr BEDNARCZYK, prof. SGGW (publikacje)
Tel.: (22) 5938620, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 74

Zespół

Prof. dr hab. Krzysztof DOŁOWY (CV, publikacje)
Tel.: (22) 5938610,e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 68

——————————————

Dr hab. Piotr ZIELONKA, prof. SGGW
Tel.:  (22) 5938628, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 79

——————————————

Dr hab. Sławomir JAKIEŁA, adiunkt
Tel.: (22) 5938626, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 78

——————————————

Dr hab. Magdalena STOBIECKA, adiunkt
Tel.: (22) 5938614, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 0/56

——————————————

Dr hab. inż. Renata TOCZYŁOWSKA-MAMIŃSKA, adiunkt
Tel.: (22) 5938622, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 76

——————————————

Dr Mirosław DOLATA, adiunkt
Tel.: (22) 5938626, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 78

——————————————

Dr Beata DWORAKOWSKA, adiunkt
Tel.: (22) 5938621, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 75

——————————————

Dr Monika KLOCH, adiunkt
Tel.: (22) 5938622, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 76

—————————————–

Dr Agnieszka ŁUKASIAK, adiunkt
Tel.: (22) 5938622, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 76

——————————————

Dr Magdalena MUCHOROWSKA, st. wykładowca
Tel.: (22) 5938623, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 77

—————————————–

Dr Anna SEKRECKA-BELNIAK, adiunkt
Tel.: (22) 5938621, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 75

——————————————

Dr inż. Mirosław ZAJĄC, asystent
Tel.: (22) 5938618, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 17B

—————————————–

Anna OLEKSIEWICZ, specjalista naukowo-techniczny
Tel.: (22) 5938611, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 69

—————————————–

Lic. Paweł KSIĄŻKA, pracownik naukowo-techniczny
Tel.: (22) 5938629, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 17A

—————————————–

Mgr Katarzyna RATAJCZAK, doktorantka
Tel.: (22) 5938618, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 17B

——————————————

Mgr inż. Karolina SKŁODOWSKA-JAROS, doktorantka
Tel.: (22) 5938618, e-mail: imie_nazwisko@sggw.edu.pl
Parter, pok. nr 17B