Dzialalność naukowa

W pracowniach naukowych Katedry Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii, SGGW prowadzone są badania: kanałów jonowych metodą patch-clamp oraz czarnych błon lipidowych; transportu jonów metodą komory Ussinga; prowadzone są hodowle komórek in-vitro; badana jest transfekcja komórek oraz oddziaływanie liposomów z komórkami.

Badania realizowane są w:

  1. Pracowni transportu jonów
  2. Pracowni elektrofizjologii
  3. Pracowni biosensorów i nanoprzepływów
  4. Pracowni biofizyki komórki
  5. Pracowni hodowli komórkowych

W sprawach współpracy prosimy o kontakt: piotr_bednarczyk@sggw.pl