Piotr Bednarczyk

Dr hab. Piotr BEDNARCZYK
Tel.: (22) 5938620, e-mail: imie_nazwisko@sggw.pl
Parter, pok. nr 74

 

Wydział Nauk o Zwierzętach, Kierunek: bioinżynieria zwierząt

1 rok studiów, semestr zimowy (I)

Sylabus: fizyka

Plan wykładu z FIZYKI

1 rok studiów, semestr letni (II)

Sylabus: biofizyka

Plan wykładu z BIOFIZYKI

Ćwiczenia

Przykładowe tematy referatów z Biofizyki

Wszystkie semestry

Materiały dodatkowe: Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych – tablice fizyczne, Wyrównaj poziom
Bardzo proszę o zabranie na zajęcia kalkulatora oraz niezbędnych pomocy biurowych.

—————————————————————————————

Wydział Leśny, Kierunek: gospodarka przestrzenna

1 rok studiów, semestr letni (II)

Sylabus: fizyka

Plan wykładu z FIZYKI

Ćwiczenia:

zjazd 1, zjazd 2, zjazd 3, zjazd 4, zjazd 5, zjazd 6

Materiały dodatkowe: Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych – tablice fizyczne, Wyrównaj poziom
Bardzo proszę o zabranie na zajęcia kalkulatora oraz niezbędnych pomocy biurowych.