Piotr Bednarczyk

Dr hab. Piotr BEDNARCZYK
Tel.: (22) 5938620, e-mail: imie_nazwisko@sggw.pl
Bud. 34, Parter, pok. nr 74

 

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Kierunek: bioinżynieria zwierząt

IV rok studiów, semestr zimowy (7)

Sylabus: elektrofizjologia

 

I rok studiów, semestr zimowy (1)

Sylabus: fizyka

Plan wykładu z FIZYKI

 

I rok studiów, semestr letni (II)

Sylabus: biofizyka

Plan wykładu z BIOFIZYKI

Ćwiczenia

Przykładowe tematy referatów z Biofizyki

Wszystkie semestry

Materiały dodatkowe: Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych – tablice fizyczne, Wyrównaj poziom
Bardzo proszę o zabranie na zajęcia kalkulatora oraz niezbędnych pomocy biurowych.