Pracownie naukowe

W pracowniach naukowych Katedry Fizyki, Zakładu Biofizyki prowadzone są badania: kanałów jonowych metodą patch-clamp oraz czarnych błon lipidowych; transportu jonów metodą komory Ussinga; prowadzone są hodowle komórek in-vitro; badana jest transfekcja komórek oraz oddziaływanie liposomów z komórkami.

W sprawach współpracy prosimy o kontakt: piotr_bednarczyk@sggw.pl lub krzysztof_dolowy@sggw.pl

 

Pracownia fizyki transportu jonów

W pracowni prowadzone są badania przepływu jonów przez monowarstwy komórek (np. epitelianych).

Aparatura: komora Ussinga, osmometr, waga analityczna, pompy strzykawkowe, wyparka

 

Pracownia elektrofizjologii

W pracowni prowadzone są badania aktywności kanałów jonowych obecnych w błonach komórkowych (np. błonie plazmatycznej, błonach mitochondrialnych)

Aparatura: zestaw do patch-clamp w konfiguracji whole cell oraz single channel, zestaw do patch-clamp w konfiguracji mitoplast, grzany stolik mikroskopowy, wyciągarka do mikropipet, zestaw do czarnych błon lipidowych.

 

Pracownia fizyki biosensorów

W pracowni opracowywane są biosensory oraz systemy do pomiarów z wykorzystaniem mikroprzepływów.

Aparatura: elektrochemiczna waga kwarcowa.

 

Pracownia fizyki nanoprzepływów

Wykonywane są pomiary przepływów dwufazowych. Badania dotyczą właściwości reologicznych mikro-, nano-, piko-litrowych kropel.

Aparatura: karty NI, mikroskop optyczny z kontrastem fazowym, kamery liniowe i CMOS, frezarka CNC, stanowisko optyczne do badania interferencji oraz elektroniczne.

 

Pracownia biofizyki komórki

W pracowni wykonywane są pomiary produkcji ATP, potencjału na błonie mitochondrialnej oraz szybkości oddychania komórek.

Aparatura: Oxygraph/Oroboros, czytnik płytek, spektrometr.

 

Pracownia hodowli komórkowych

W pracowni prowadzone są hodowle komórek na potrzeby funkcjonowania pozostałych pracowni naukowych Katedry Fizyki, Zakładu Biofizyki.

Aparatura: laminar, inkubator, łaźnia wodna, elektroporator, wirówki, urządzenia do sterylizacji, piec 300 C, zamrażarki -20 C, -80 C, lodówki 4-8 C, system do oczyszczania wody.