Pracownia Optyki

Informacje zamieszczone tutaj, w założeniu, mają być dodatkowym źródłem informacji dla studentów odbywających kurs z fizyki na pracowniach Katedry Fizyki i Biofizyki SGGW.

UWAGA! Duże zmiany w Pracowniach Fizycznych Katedry Fizyki i Biofizyki SGGW

Regulamin pracowni fizycznej Katedry Fizyki i Biofizyki 30 h i 45 h (aktualizacja 12 luty 2019)

Oświadczenie BHP

Konsultacje z pracownikami Katedry Fizyki i Biofizyki SGGW

PLIKI DO POBRANIA DLA STUDENTÓW SGGW

ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW I ICH NIEPEWNOŚCI, plik PDF

SPIS ĆWICZEŃ ORAZ ZAGADNIEŃ, plik PDF

PODSTAWOWE STAŁE FIZYCZNE

Podręcznik e-Learningowy z fizyki

Laboratorium nr 3, pok. nr 39A i 39B

Ćwiczenia w pracowni:

361 – instrukcja ćwiczenia: Badanie układu dwóch soczewek

———————————————————————————–

 

362 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie ogniskowych soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny soczewek przy użyciu sferometru

———————————————————————————–

 

363 – instrukcja ćwiczenia: Polaryzacja światła – sprawdzanie prawa Malusa

———————————————————————————–

364 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia roztworu za pomocą refraktometru Abbego

———————————————————————————–

 

366 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie współczynnika załamania światła metodą pomiaru kąta najmniejszego odchylenia

———————————————————————————–

 

367 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej

———————————————————————————–

 

368 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali światła metodą pierścieni Newtona

———————————————————————————–

 

369 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru z siatką dyfrakcyjną

———————————————————————————–

 

373 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru

———————————————————————————–

 

374 – instrukcja ćwiczenia: Badanie fotoogniwa

———————————————————————————–

 

375 – instrukcja ćwiczenie: Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury