Pracownia Optyki

Informacje zamieszczone tutaj, w założeniu, mają być dodatkowym źródłem informacji dla studentów odbywających kurs z fizyki na pracowniach Katedry Fizyki SGGW.

UWAGA! Duże zmiany w Pracowniach Fizycznych Katedry Fizyki SGGW

Konsultacje z pracownikami Katedry Fizyki SGGW

PLIKI DO POBRANIA DLA STUDENTÓW SGGW

ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW I ICH NIEPEWNOŚCI, plik PDF

SCHEMAT OPRACOWANIA, plik PDF

SPIS ĆWICZEŃ ORAZ ZAGADNIEŃ, plik PDF

WYMAGANIA, plik PDF

PODSTAWOWE STAŁE FIZYCZNE, WIĘCEJ O STAŁYCH FIZYCZNYCH

Podręcznik e-Learningowy z fizyki

Laboratorium nr 3, pok. nr 39A i 39B

Ćwiczenia w pracowni:

361 – instrukcja ćwiczenia: Badanie układu dwóch soczewek

———————————————————————————–


362 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie ogniskowych soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny soczewek przy użyciu sferometru

———————————————————————————–


363 – instrukcja ćwiczenia: Polaryzacja światła – sprawdzanie prawa Malusa


———————————————————————————–

364 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia roztworu za pomocą refraktometru Abbego

———————————————————————————–


366 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie współczynnika załamania światła metodą pomiaru kąta najmniejszego odchylenia

———————————————————————————–


367 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej

———————————————————————————–


368 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali światła metodą pierścieni Newtona

———————————————————————————–


369 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru z siatką dyfrakcyjną

———————————————————————————–


373 – instrukcja ćwiczenia: Wyznaczanie stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru

———————————————————————————–


374 – instrukcja ćwiczenia: Badanie fotoogniwa

———————————————————————————–


375 – instrukcja ćwiczenie: Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury