Seminarium

Katedra Fizyki i Biofizyki

Instytut Biologii, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Warszawski

zapraszają na seminarium:

Rola aneksyn w powstawaniu pęcherzyków komórkowych oraz wewnątrzpęcherzykowego transportu wapnia podczas mineralizacji kości i wapnienia ściany naczyń krwionośnych.

Arkadiusz Michałowski

Bioinżynieria Zwierząt

1 czerwca 2021 (wtorek), godzina 9:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a30e2286f51204372bb98990d3be700da%40thread.tacv2/1621944944519?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22af99af2f-e418-4146-bbd0-a877fe41ca16%22%7d

Zapraszamy!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.