KONKURS na post-doka

Dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie 5-ciu uczestników programu stypendialnego i stażowego (5-ciu post-doków), w projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042/12-00.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statucie SGGW oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają tytuł doktora
  • są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi SGGW
  • posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowych Czytaj dalej
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ogłoszenia dla pracowników. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.