Oferta pracy

W dniu 15 listopada br. został ogłoszony konkurs na stanowisko Asystenta Badawczo-Dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii, SGGW

więcej szczegółów tutaj

Zapraszamy do aplikacji osoby spełniające kryteria konkursu.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Oferta pracy została wyłączona

Seminarium

Katedra Fizyki i Biofizyki
Instytut Biologii, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Warszawski

zapraszają na seminarium:

Transport potasu przez wewnętrzną błonę mitochondrialną a uszkodzenia wywoływane pyłami miejskimi (PM).

mgr Adrianna Dąbrowska
Katedra Fizyki i Biofizyki, IB, SGGW

26 października 2021 (wtorek), godzina 9:00, TEAMs

Zapraszamy!

Opublikowano Aktualności, Seminaria | Możliwość komentowania Seminarium została wyłączona

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Nazwa jednostki: Katedra Fizyki i Biofizyki, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS 18: doktorant

Oferta skierowana jest do studenta/tki III stopnia studiów (studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej), która/y zamierza podjąć się realizacji tematu badawczego w ramach projektu pt. „Rola mitochondrialnych kanałów potasowych w uszkodzeniach wywołanych pyłami miejskimi (PM) – poszukiwanie nowej strategii cytoprotekcji”, którego kierownikiem jest dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW

Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/459946-pl.pdf, szczegóły piotr_bednarczyk@sggw.edu.pl, tel. 22 38620 Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności, Ogłoszenia dla pracowników, Ogłoszenia dla studentów | Możliwość komentowania Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN została wyłączona

Seminarium

Katedra Fizyki i Biofizyki

Instytut Biologii, SGGW

oraz

Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Oddział Warszawski

zapraszają na seminarium:

Rola aneksyn w powstawaniu pęcherzyków komórkowych oraz wewnątrzpęcherzykowego transportu wapnia podczas mineralizacji kości i wapnienia ściany naczyń krwionośnych.

Arkadiusz Michałowski

Bioinżynieria Zwierząt

1 czerwca 2021 (wtorek), godzina 9:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a30e2286f51204372bb98990d3be700da%40thread.tacv2/1621944944519?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22af99af2f-e418-4146-bbd0-a877fe41ca16%22%7d

Zapraszamy!

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Seminarium została wyłączona

Wykład

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
zaprasza na wykład, który wygłosi

dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK
Zespół Biooptyki i Inżynierii Optycznej Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł wystąpienia:
Obrazowanie zmętnień w oku ludzkim za pomocą tomografii optycznej OCT

Wykład odbędzie się 1 marca 2021r. o godzinie 11:15, w formule zdalnej, w aplikacji MS TEAMs

(NOWY link do wydarzenia: https://tiny.pl/rlnf7)

Wszystkie osoby będą wpuszczane na spotkanie poprzez poczekalnię.
Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

STRESZCZENIE
Narząd wzroku, czyli oko, to złożony układ optyczny, którego własności optyczne zmieniają się z wiekiem. W przypadku zdrowego oka, światło docierające do warstwy światłoczułej oka (pręciki i czopki w siatkówce) przechodzi przez elementy i ośrodki optyczne, które w zasadzie są przeźroczyste. Głównymi czynnikami wpływającymi na jakość obrazu powstającego na siatkówce, a co za tym idzie na ostrość widzenia są aberracje oka oraz rozpraszanie światła na strukturach gałki ocznej. Rozproszenie światła związane jest z obecnością zmętnień (nieprzeźroczystości) w różnych elementach oka, co stanowi wskaźnik zmian chorobowych związanych z wiekiem i mających wpływ na widzenie, szczególnie w przypadku zaćmy. Pomiar światła rozproszonego wstecznie stanowi również podstawę działania tomografii optycznej OCT, używanej standardowo w diagnostyce wielu chorób siatkówki. Zaletą metody stanowi jej nieinwazyjność oraz możliwość otrzymywania obrazów przekrojowych i trójwymiarowych z wysoką rozdzielczością. W wystąpieniu przedstawione zostaną wyniki badań Zespołu Biooptyki i Inżynierii Optycznej UMK dotyczące obrazowania OCT starzejącego się oka, w tym soczewki oraz ciała szklistego, za pomocą najnowszej technologii urządzeń, mających potencjał diagnostyczny. W szczególności, zaprezentowane zostaną również metody analizy danych OCT celem wczesnej i obiektywnej diagnostyki zmian w oku związanych z rozwojem zaćmy oraz zmian degeneracyjnych w ciele szklistym.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wykład została wyłączona

cropped-logo-PTBF-pl-50-lat

Zapraszamy na seminarium on-line:

19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 15:00

Wpływ PEGylacji na wybrane właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne białek i nanocząstek.

Dr Karol Ciepluch
Zakład Biologii Medycznej
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

link do spotkania na platformie ZOOM:
https://zoom.us/j/91912776076?pwd=Rzc4UDFaaUdvaTZnMmlncGhsSG1JUT09
UWAGA! Prosimy o uzupełnienie profilu w ZOOM o pełne Imię i Nazwisko oraz skrót afiliacji w celu weryfikacji uczestnika spotkania.

Spotkanie jest organizowane w ramach aktywności PTBF – Odział Kielce

Zapraszamy

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona