Toczyłowska-Mamińska

Renata Toczyłowska-Mamińska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW

Zakład Biofizyki

Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

tel.: +4822 5938622; fax: +4822 5938619

e-mail: renata_toczylowska@sggw.pl

Curriculum Vitae

 

Wykształcenie i praca

od 2009 adiunkt, Zakład Biofizyki, Katedra Fizyki – Wydział Technologii Drewna, SGGW

od 2009 wolontariusz, Instytut Biologii Doświadczalnej in M. Nenckiego, PAN

2004-2008 studia doktoranckie, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

1999-2004 studia magisterskie, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Praktyki, staże naukowe

2012 – staż podoktorski w Åbo Akademi University, Turku, Finlandia

2004 – staż naukowy, Université de Genève, Szwajcaria

 

Wybrane konferencje i kursy

13-18.07.2013, 9th European Biophysics Congress EBSA2013, Lizbona, Portugalia

26-28.06.2013, XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Nałęczów

25-29.02.2012 Biophysical Society 56th Annual Metting, San Diego, CA, USA

5-9 września 2011, XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Kraków

17-22.07.2010 16th European Bioenergetic Conference EBEC, Warsaw, Poland

20-23.09.2010 XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

2010 –szkolenie w zakresie e-learningu „e.teach-it.net” w systemie nauczania komplementarnego

2009/2010 – studia podyplomowe doskonalenia pedagogicznego„e.teach-it.net” e-learning professional training

5-9 wrzesień 2010 XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Kraków

22-26 06.2008 International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, Gdańsk

 

Publikacje

R. Toczyłowska-Mamińska, A. Olszewska,  M. Laskowski, P. Bednarczyk, K. Skowronek, A. Szewczyk A novel potassium channel in the mitochondria of human keratinocytes J Invest Dermatol (2013) accepted

R. Toczyłowska-Mamińska, M. Zając, H. Madej, K. Dołowy, Multi-ion sensor system for real-time ion transport monitoring-new tool for investigating cystic fibrosis mechanism? Eur Biophys J (2013) 42 (Suppl 1): S1-S236

R. Toczyłowska-Mamińska, The potassium channel in mitochondria of human keratinocytes     Biophys J 102 (Suppl 2) (2012) 105A

R. Toczyłowska-Mamińska, K. Dołowy, Ion transporting proteins of human bronchial epithelium,        J Cell Biochem 113:426–432 (2012)

R. Toczyłowska-Mamińska, K. Ciok, P. Ciosek, W. Wróblewski, Development of the miniaturised electrochemical cell integrated on epoxy-glass laminate, Microchim Acta 163 (2008) 89

P. Ciosek, R. Mamińska, A. Dybko, W. Wróblewski, Potentiometric electronic tongue based on integrated array of microelectrodes, Sens Ac. B 127 (2007) 8

R. Mamińska, M. Kucharek, P. Jozwiak, J. Garbarczyk, A. Dybko, W. Wróblewski, AgI-Ag2O-V2O5 glasse as ion-to-electron transducers for the construction of all-solid-state microelectrodes, Microchim. Acta 159, 3-4 (2007) 311

R. Mamińska, M. Kucharek, P. Jóźwiak, J.Garbarczyk, A. Dybko, W. Wróblewski, Ammonium- and nitrite-selective all-solid-state microelectrodes baced on AgI-Ag2O-V2O5 glass transducer,            Chem Anal 51 (2006) 899

R. Mamińska, W. Wróblewski, Solid-state microelectrodes for flow-cell analysis based on planar contact transducer, Electroanal 18, 13-14 (2006) 1347

R. Mamińska, A. Dybko, W. Wróblewski,   All-solid-state miniaturised planar reference electrode based on ionic liquids, Sens Act B 115 (2006) 552

R.Toczyłowska ,R. Pokrop, A. Dybko, W. Wróblewski, Planar potentiometric sensors based on Au and Ag microelectrodes and conducting polymers for flow-cell analysis,  Anal Chim Acta 540 (2005) 167

J.E. Zachara, R. Toczyłowska, R. Pokrop, M. Zagórska, A. Dybko, W. Wróblewski,  Miniaturised all-solid-state potentiometric ion sensors based on PVC membranes containing conducting polymers, Sens Act B 101 (2004) 207