Ogłoszenie

Warszawa, 12.02.2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW W SPRAWIE

KONKURSU NA STYPENDIUM NAUKOWE

DLA STYPENDYSTY-DOKTORANTA

W ZAKRESIE BIOSENSORÓW

Dnia 09.02.2018 r. w Katedrze Fizyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu przyznania stypendium naukowego dla stypendysty-doktoranta w zakresie biosensorów.

Komisja Konkursowa jednogłośnie zdecydowała, że stypendystą-doktorantem
w projekcie badawczym pt. „Biosensory oparte o egzosomy – nowe narzędzia
w badaniach przesiewowych i diagnostyce raka oraz system do celowego dostarczania leków”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), UMO-2017/25/B/ST4/01362, jest:

Pani mgr Katarzyna Ratajczak

Bardzo serdecznie gratulujemy!

W imieniu Komisji Konkursowej
Kierownik Projektu
Magdalena Stobiecka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.